Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.

Wie?

  • voorzitter: Nicole De Smet

Scholengemeenschap

Alle katholieke scholen van Maldegem vormen samen een scholengemeenschap sedert 1 september 2003: de KBM (Katholieke Basisscholen Maldegem).

Samenstelling:

  • Vrije Basisschool De Ark I – Marktstraat 15
  • Vrije Basisschool De Ark II – Zwarte Zusterslaan 1
  • Vrije Kleuterschool De Kleuterark – Marktstraat 15
  • Vrije Basisschool De Parel – Donkstraat 118
  • Vrije Basisschool De Papaver – Adegem-Dorp 16A
  • Vrije Basisschool De Kleiheuvel – Kleitkalseide 107