De schoolraad bestaat uit 4 geledingen:

  • het schoolbestuur
  • het personeel
  • de ouders
  • de lokale gemeenschap

Iedere geleding heeft minimum 2 vertegenwoordigers.

Bevoegdheden

De schoolraad heeft informatierecht over alle materies die een weerslag hebben op het algemene schoolleven en beschikt tevens over advies-, overleg- en instemmingsbevoegdheid.

Samenstelling

schoolbestuurgeleding:
Griet De Vriendt, Griet Goossens, Karim Hermie en Christel Pauwels

personeelsgeleding:
John Matthys, Heidi Huysser, Kathleen Bruneel, Regina De Vos

oudergeleding:
Gwendolyn De Lobel, Dieter Herreygers, Trien Florquin, Sandra Van Langevelde

lokale gemeenschap:
Rian Crul, Oswald Debrabander, Rita Verleye, Ann Van den Abeele