De schoolraad bestaat uit 4 geledingen:

  • het schoolbestuur
  • het personeel
  • de ouders
  • de lokale gemeenschap

Iedere geleding heeft minimum 2 vertegenwoordigers.

Bevoegdheden

De schoolraad heeft informatierecht over alle materies die een weerslag hebben op het algemene schoolleven en beschikt tevens over advies-, overleg- en instemmingsbevoegdheid.

Samenstelling

schoolbestuurgeleding:
Griet De Vriendt, Katrien Mortier, Karim Hermie en Myriam Faelens

personeelsgeleding:
John Matthys, Heidi Huysser, Kathleen Bruneel, Regina De Vos, Annelore Dufossé

oudergeleding:
Dimitri Coene, Trien Florquin, Sandra Van Langevelde, Ine Bauwens

lokale gemeenschap:
Rian Crul, Theo Van Holm, Lies Dhont, Geert Strybol, Ann Van den Abeele