Een bericht voor jullie!

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe!

De juffen en de meester