Pedagogisch Project

Strategie Troeven Ambities

  • Beleefdheid en vriendelijkheid is de basis van waaruit wij elke dag starten. We werken samen aan eerlijkheid en verantwoordelijkheid voor hetgeen we zeggen en doen. Wat we vragen aan de leerlingen, leven we zelf voor, als teamlid en als ouder.
  • We oefenen hoe we ons kunnen inleven in een ander en hoe we op een goede manier kunnen communiceren en elkaar vertrouwen.
  • Via duidelijke afspraken, op school- en op klasniveau, kunnen wij als gemeenschap samen leven.
  • We reflecteren via onthaalmomenten, persoonlijke gesprekken, gespreksrondes in de klas, kindcontacten, herstelgesprekken, oudergesprekken en teamoverleg.

Kwaliteitsvol hedendaags onderwijs

sportieve school