Welkom bij basisschool De Ark!

Welkom!

1e-3e leerjaar

directie:

Griet Goossens

Karim Hermie

Welkom op onze website. Neem een kijkje in het reilen en zeilen van onze school. Je kunt hier terecht voor school- en klasnieuws en nuttige informatie.

Graag laten we jullie mee genieten van het leven en leren van onze kinderen, van een kwaliteitsvol onderwijs van en voor iedereen.

Wens je graag meer informatie? Kom gerust eens langs.

Het directie- en leerkrachtenteam

4e-6e leerjaar

directie:

Griet Goossens

Karim Hermie

Nieuwsberichten

Nieuws

Mededeling 15/06/2020

Beste ouder(s)

Met deze laatste brief willen we het schooljaar 2019-2020 afsluiten.

We zijn blij dat we al onze kinderen kunnen verwelkomen op school en samen het schooljaar kunnen afronden.

Laatste schooldag

Dinsdag 30 juni 2020 in de namiddag: geen school! De school eindigt om:

11u 30 Ark 2

11u35 Ark 1 en Vossenhol

11u50 Middelburg

Heeft u op 30/06 opvang nodig in de namiddag, dan moet u dit registreren via onderstaand formulier:

Via dit formulier kan u ook registreren voor voor- en naschoolse opvang de komende weken. Als u dit al invulde moet u dit uiteraard niet opnieuw doen.

Niet vergeten:

Gelieve de badge voor het registreren van de opvang te bewaren en in september terug aan de (eventueel nieuwe) boekentas van je zoon of dochter hangen.

Project zomerscholen

WAT?

De gemeente Maldegem organiseert in samenwerking met de scholen een zomerschool.

Er wordt vooral gefocust op taalontwikkeling, denkontwikkeling en sociale vaardigheden.

Ze willen de kinderen op een speelse manier benaderen en iets bij brengen.

WANNEER?

De zomerschool zal enkel doorgaan in de voormiddag (4 uren) en dit gedurende 20 halve dagen.

De juiste data zijn nog niet gekend.

VOOR WIE?

Er zijn subsidies aangevraagd door het OCMW voor het inrichten van zomerschool klassen voor de kinderen van de derde kleuterklas en kinderen van de lagere school.

De school bepaalt mee wie in aanmerking komt om naar deze zomerschool te gaan.

De naam van het kind en de gegevens van de ouders worden, na jullie toestemming, doorgegeven aan de gemeente.

Wie hier graag meer info over wil, kan dit via een briefje doorgeven aan de juf of door een mailtje naar school te sturen.

Graag jullie aandacht voor enkele belangrijke data

Donderdag 27 augustus 2020: Verwelkomavond tussen 17.30u en 19.30u

Op deze avond word je, samen met je zoon of dochter, op school verwacht en kan je kennis maken met de nieuwe leerkracht.

Schoolfeest: 2 mei 2021

We wensen jullie binnenkort een deugddoende zomer en vakantie toe!

Het team en directie van VBS De Ark

Mededeling 28/05/2020

Beste ouder(s)

Met deze brief geven we jullie graag nog wat toelichting over gewijzigde richtlijnen, zoals u reeds vernam in de media.

We zijn heel blij jullie allemaal te kunnen verwelkomen op school.

Alle kleuters in de wijkschool Middelburg kunnen voltijds starten vanaf dinsdag 2 juni.

Ook onze nieuwe instappertjes zijn welkom!

Alle kleuters in de wijkschool Vossenhol kunnen voltijds starten vanaf vrijdag 5 juni.

Ook onze nieuwe instappertjes zijn welkom!

Alle kinderen van de lagere school kunnen voltijds starten vanaf vrijdag 5 juni.

– Er zal op de sites Markt en Zwarte Zusterslaan gewerkt worden met gespreide aankomst op school:

1ste leerjaar: 8u30 – 8u45

2de leerjaar: 8u10 tot 8u25

3de leerjaar: 8u10 tot 8u25

4de leerjaar: 8u05 – 08u20

5de leerjaar: 08u20 – 08u35

6de leerjaar: 08u05 – 08u20

 In de loop van volgende week zal u een brief met de  gedetailleerde uitwerking rond veiligheid en organisatie ontvangen, aangezien veiligheid voor onze leerlingen, hun ouders en onze personeelsleden prioritair blijft.

De huidige lesregelingen voor de kinderen van de lagere school blijven behouden tot en met 4 juni.

Tot 4 juni wordt de noodopvang overdag georganiseerd door de gemeente Maldegem.

Belangrijke wijziging: voor de kinderen die volgende week niet op school verwacht worden voor les, is er ook geen noodopvang meer op school.

Er wordt wel noodopvang georganiseerd door de Gemeente Maldegem, van 8u tot 16u00.

Zij bezorgden ons de volgende informatie:

“De kinderen die noodopvang nodig hebben, zullen opgevangen worden in IBO Maldegem (piramide in het Sint-Annapark) OF sporthal Meos. We zullen de kinderen zelf inplannen en de ouders zelf bevestigen wie naar waar moet komen, uiteraard proberen we broers en zussen zoveel mogelijk op dezelfde locatie op te vangen. De dagopvang is open van 8.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 8.00 tot 12.00 uur en is gratis.

Indien er veel vraag is naar naschoolse opvang en opvang op woensdagnamiddag, zullen wij voor die mensen een oplossing proberen te zoeken binnen de eigen bubbel. Naschoolse opvang en opvang op woensdagnamiddag is betalend volgens tarief IBO (zie hieronder). Indien er kinderen naschoolse opvang of opvang op woensdagnamiddag vragen, zullen de ouders nog een inlichtingenfiche moeten invullen.

Voor opvang voor en na schooltijd : 0,84€ per begonnen half uur

Voor opvang op een woensdagnamiddag bedraagt de prijs :

                *per verblijfsduur vanaf zes uur : 14,80€

                *per verblijfsduur van drie tot zes uur : 7,40€

                *per verblijfsduur van minder dan drie uur : 4,93€

Bij opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag krijg je 25% korting.

De kinderen brengen zelf lunchpakket, water en tussendoortjes mee en bij mooi weer ook graag een persoonlijke zonnecrème (met naam erop) en eventueel een hoedje of pet.”

Inschrijvingen gebeuren via het e-mailadres meldpunt.kinderopvang@maldegem.be of 0800 965 24. Dit gebeurt dus niet meer via de school.

Bericht ivm vaccinaties 5de leerjaar

De vaccinaties voor het 5de leerjaar stonden gepland op 02 – 03 – 04 en 05 juni 2020.

Tot vorige week  waren daar nog heel strikte richtlijnen voor.  Leerlingen mochten onder andere niet met elkaar in contact komen. Vandaar dat we toen een inschrijvingssysteem hebben doorgestuurd waarbij elke leerling zich kon inschrijven voor een apart moment.

Daar gisteren op de veiligheidsraad is besloten  dat alle  leerlingen van de lagere school vanaf 5 juni terug naar school mogen komen, weliswaar in hun eigen bubbel (de klas), hebben we in samenspraak tussen de CLB-arts en de school  besloten alle  leerlingen op 5 juni klassikaal, in hun eigen bubbel,  te vaccineren mits de strikte veiligheidsmaatregelen .

We willen u alvast heel erg danken voor het invullen van de doodle, maar gezien de nieuwe richtlijnen die pas gisteren gecommuniceerd zijn, vervallen deze afspraken .

Ook nog belangrijk om weten

– Er mogen geen traktaties voor een verjaardag, geboorte, … meegebracht worden.

– Geven jullie altijd voldoende water mee?

– We spelen in de pauzes buiten. Graag bij zonnig weer je zoon of dochter in te smeren met zonnecrème en beschermende kledij aan te doen?

– Het dragen van een mondmasker is verplicht voor volwassenen om de school te betreden!

– We dringen erop aan dat de kinderen over de middag zoveel mogelijk naar huis gaan voor de  maaltijd.

– Er zullen geen warme maaltijden zijn.

We danken al onze ouders om de voorbije weken begrip te tonen voor de situatie waarin we ongewild verzeild raakten. Hoe graag we ook wilden opstarten, de richtlijnen van het ministerie van onderwijs moesten gevolgd worden.

Ik hoop dat jullie de inspanningen van ons team konden appreciëren.

Jullie mogen steeds feedback sturen zodat we een volgende keer eventueel kunnen bijsturen.

Een grote dank je wel voor de inspanningen die jullie de voorbije (zware) maanden deden om in steeds wisselende omstandigheden het juiste te doen voor jullie kinderen en hen zo veel mogelijk thuis te houden.

Met vriendelijke groeten

Het leerkrachtenteam en de directie van de Ark.

Mededeling 18/05/2020

Beste ouder(s)

Met deze brief geven we jullie graag nog wat toelichting over de actuele situatie op school.

De algemene richtlijnen voor (nood)opvang blijven gelden:

Het algemene principe blijft dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.

Voor kinderen die thuis niet kunnen opgevangen worden, zorgt de school voor noodopvang. Het gaat concreet om 3 groepen van gezonde leerlingen:

·         Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector

·         Kinderen in een kwetsbare thuissituatie

·         Kinderen van ouders bij wie het werk opnieuw opgestart wordt en dus beiden buitenshuis moeten gaan werken en hun kinderen op geen enkele manier zelf kunnen opvangen.

Voor de aanvraag van zowel noodopvang tijdens de schooluren als de voor-en naschoolse opvang vragen we om tijdig (graag 1 week op voorhand) te registreren door een mailtje sturen naar: opvang@dearkmaldegem.be

Hierin vermeldt u:

– de naam van uw kind en de klas

– de vestiging (onderbouw, bovenbouw, Vossenhol of Middelburg)

– de beroepen van de ouders

– uw telefoonnummer

– de dagen waarop u opvang nodig heeft

– eventuele nood aan voor- of naschoolse opvang

Wij stellen alles in het werk om de kinderen die ingeschreven zijn in de noodopvang zo goed mogelijk volgens de veiligheidsregels op te vangen.

Het is zeer belangrijk dat u nu al doorgeeft als u noodopvang nodig heeft in de maand mei/juni zodat wij zo zicht krijgen op het aantal kinderen die zullen komen.

Belangrijk

– Volgende week is er geen school op donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei en maandag 25 mei!

– Mogen we vragen dat iedereen zich strikt aan het circulatieplan houdt?

Op de onderbouw zijn er verschillende ingangen voor eerste (fietspoortje), tweede (Brielstraat) en derde (poort markt) leerjaar. Zie ook het bericht op de website van school.

Op de bovenbouw is er een aparte ingang voor leerlingen van 4 en 5  en voor de leerlingen van het 6de.

– Voor de leerlingen van het 2de leerjaar werd een fietsrek geplaatst aan de lokalen ter hoogte van hun tijdelijke speelplaats.

– Het dragen van een mondmasker is verplicht voor volwassenen om de school te betreden!

– Door een vertraging op de levering van handwasbakken, zullen aan een aantal ingangen de handen voorlopig gereinigd worden via een spray.

Belangrijk

– Zorg er zeker voor dat uw kind ALLE nodige werkboeken, bundels, leesboeken, schrijfmaterialen, kleurpotloden en stiften mee heeft om zijn/haar werk te maken.

Dit zowel bij de lessen als in de opvang.

Je mag uw kind in de opvang zaken meegeven waar ze zich na hun werk kunnen mee bezighouden.

Vb. stripverhalen, leesboeken, kleurboeken, een spelletje die ze alleen kunnen spelen…

Weliswaar niet om te delen met anderen maar om het voor iedereen aangenaam te houden in de namiddag.

Terugkerende zaken

Voor de leerlingen van het 3de en 4de lj wordt er gewerkt met een weekcontract met dagtaken. Dit krijgt u van de klasleerkracht doorgemaild of kan je zoals afgesproken met je klasleerkracht komen halen telkens vanaf de maandag.

Voor de leerlingen van het 5de leerjaar werken we met het platform van de school.

De leerlingen van het 1ste, 2de en 6de lj volgen enkele dagen les op school, gecombineerd met dagtaken op de dagen dat ze geen les hebben.

Gelieve het lesschema dat u kreeg tot en met 4 juni goed bij te houden.

Ook nog…

Op de persconferentie vorige week werd bevestigd dat de lagere school de leerjaren 1, 2 en 6 mag opstarten maar er is nog steeds geen groen licht voor het kleuteronderwijs en de andere leerjaren van de lagere school. Er werd ook duidelijk gezegd dat er de komende weken geen verdere versoepeling mogelijk is.

Volgende week zal er, wegens het verlengde weekend, geen wekelijkse brief naar de ouders gemaild worden tenzij er plots versoepelingen zouden komen.

We blijven hopen dat we in de ouderbrief van 1 juni kunnen melden dat we allemaal onze kinderen dit schooljaar toch nog even terug mogen zien in hun klas bij hun juf of meester.

Met vriendelijke groeten

Het leerkrachtenteam en de directie van de Ark.

Gebruik de juiste ingang

Beste ouders en leerlingen

Om de school op een veilige manier te kunnen opstarten wordt gewerkt met verschillende ingangen. We lichten die graag nog eens toe en vragen om dit te willen respecteren:

Onderbouw

Eerste leerjaar: ingang via het fietspoortje en het paadje langs de Ede; de fiets kan geplaatst worden in de fietsstalling in het midden; langs de fietsenstalling werd éénrichtingsverkeer ingevoerd (1 zijde door, andere zijde terug).

Tweede leerjaar: ingang via de Brielstraat en het groen hekkentje aan de sporthal, en zo links naar het opvanglokaal. Daar werd ook een fietsrek geplaatst.

Derde leerjaar (opvang): ingang via de blauwe poort aan de Markt. De fiets mag geplaatst worden in de fietsenstalling links langs de muur, te bereiken via het fietspoortje.

Bovenbouw

Vierde en vijfde leerjaar (opvang): ingang via de grote blauwe poort die toegang geeft tot speelplaats Take-it-eazy. Op de speelplaats werd een fietsrek geplaatst.

Zesde leerjaar: ingang via het blauwe schuifhekken (Sportacus).

Houd ook altijd voldoende afstand van andere leerlingen, ouders en personeelsleden.

Dankjewel.

De directie.

Mededeling 11/05/2020

Beste ouder,

Vooreerst willen we alle mama’s proficiat wensen met de voorbije moederdag!

De algemene richtlijnen blijven gelden:

Het algemene principe blijft dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.

Voor kinderen die thuis niet kunnen opgevangen worden, zorgt de school voor noodopvang. Het gaat concreet om 3 groepen van gezonde leerlingen:

·         Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector

·         Kinderen in een kwetsbare thuissituatie

·         Kinderen van ouders bij wie het werk opnieuw opgestart wordt en dus beiden buitenshuis moeten gaan werken en hun kinderen op geen enkele manier zelf kunnen opvangen.

Vanaf maandag 4 mei wordt de ochtend- en avondopvang opnieuw opgestart.. Als je hier gebruik van wil maken, omdat dit echt niet anders kan, dan moet je zo spoedig mogelijk een mailtje sturen met de uren wanneer je opvang nodig hebt. Begin uur ’s morgens, eind uur ’s avonds.   (Aantal kinderen per begeleider is beperkt.)

Voor de aanvraag van zowel noodopvang tijdens de schooluren als de voor-en naschoolse opvang moet je een mailtje sturen naar: opvang@dearkmaldegem.be

Hierin vermeldt u:

– de naam van uw kind en de klas

– de vestiging (onderbouw, bovenbouw, Vossenhol of Middelburg)

– de beroepen van de ouders

– uw telefoonnummer

– de dagen waarop u opvang nodig heeft

– eventuele nood aan voor- of naschoolse opvang

Wij stellen alles in het werk om de kinderen die ingeschreven zijn in de noodopvang zo goed mogelijk volgens de veiligheidsregels op te vangen.

Het is zeer belangrijk dat u nu al doorgeeft als u noodopvang nodig heeft in de maand mei/juni zodat wij zo zicht krijgen op het aantal kinderen die zullen komen.

Onze school kan gedeeltelijk veilig herstarten.

Zoals vorige week reeds meegedeeld krijgen vanaf 15 mei krijgen het eerste, tweede en zesde leerjaar enkele dagen les op school.

De andere dagen leren de leerlingen thuis of in de noodopvang als u hier recht op hebt, volgens de gekende organisatie.

Betreft de klasindeling en lesdagen zijn de betrokken ouders op de hoogte gebracht op 5 mei 2020.

Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat voor alle leerlingen:

 • de leerlingen die opnieuw les krijgen op school
 • de leerlingen die thuis of in de opvang nieuwe leerstof krijgen.

 Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei?

Voor de kinderen van het 3de en 4de lj wordt er gewerkt met een weekcontract met dagtaken. Dit krijgt u van de klasleerkracht doorgemaild of kan je zoals afgesproken met je klasleerkracht komen halen telkens vanaf de maandag.

Voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar werken we met het platform van de school.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

 • We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
 • Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 Hoe kan je je kind helpen om te leren?

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

Enkele tips:

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.

 We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

Met vriendelijke groeten

Het leerkrachtenteam en de directie van de Ark.

Mededeling 04/05/2020

Beste ouder(s)

We bezorgen u met deze brief een volgende update.

De algemene richtlijnen rond noodopvang blijven gelden:

Het algemene principe blijft dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.

Voor kinderen die thuis niet kunnen opgevangen worden, zorgt de school voor noodopvang. Het gaat concreet om 3 groepen van gezonde leerlingen:

·         Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector

·         Kinderen in een kwetsbare thuissituatie

·         Kinderen van ouders bij wie het werk opnieuw opgestart wordt en dus beiden buitenshuis moeten gaan werken en hun kinderen op geen enkele manier zelf kunnen opvangen.

Vanaf maandag 4 mei wordt de ochtend- en avondopvang opnieuw opgestart.. Als je hier gebruik van wil maken, omdat dit echt niet anders kan, dan moet je zo spoedig mogelijk een mailtje sturen met de uren wanneer je opvang nodig hebt. Begin uur ’s morgens, eind uur ’s avonds.   (Aantal kinderen per begeleider is beperkt.)

Voor de aanvraag van zowel noodopvang tijdens de schooluren als de voor-en naschoolse opvang moet je een mailtje sturen naar: opvang@dearkmaldegem.be

Hierin vermeldt u:

– de naam van uw kind en de klas

– de vestiging (onderbouw, bovenbouw, Vossenhol of Middelburg)

– de beroepen van de ouders

– uw telefoonnummer

– de dagen waarop u opvang nodig heeft

– eventuele nood aan voor- of naschoolse opvang

Het is zeer belangrijk dat u nu al doorgeeft als u noodopvang nodig heeft in de maand mei zodat wij zicht krijgen op het aantal kinderen die zullen komen.

Wij stellen alles in het werk om de kinderen die ingeschreven zijn in de noodopvang zo goed mogelijk volgens de veiligheidsregels op te vangen.

Hoe zien de komende weken er uit?

Voor de kinderen van het 1ste, 2de, 3de en 4de lj wordt er gewerkt met een weekcontract met dagtaken. Dit krijgt u van de klasleerkracht doorgemaild of kan je zoals afgesproken met jouw klasleerkracht komen halen, telkens vanaf maandag.

 Voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar werken we verder met het platform van de school.

Gedeeltelijke hervatting van de lessen vanaf 15 mei:

Voor de kinderen van het 3de, 4de, 5de leerjaar blijven we verder werken zoals gewoonlijk met preteaching en taken.

Voor de kinderen van het 1ste, 2de en 6 de leerjaar starten de lessen gedeeltelijk.

Omwille van veiligheids-, socio-emotionele en leer- en ontwikkelingsredenen voor alle kinderen zal elke leerling twee volle dagen les kunnen volgen.  Er is nooit les op woensdag.

Elke leerling kan bij zijn/ haar eigen klasleerkracht les volgen.

Op wijkschool Vossenhol zal er in de voormiddag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les gegeven worden (= 4 halve dagen).

Op wijkschool Middelburg zullen de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar op aparte dagen les volgen bij juf Heidi.

In de loop van deze week ontvang je een kalender met de lesdagen waarop uw kind op school verwacht wordt.

Wij stellen ook hier alles in het werk om de kinderen die naar school komen zo goed mogelijk volgens de veiligheidsregels op te vangen.

U kan thuis met uw kind de volgende zaken al eens bespreken en oefenen:

– Vlot de handen wassen

– Hoe ver voelt het aan om 1,5 m afstand te houden en hier alert voor te blijven

– We geven geen handen, elleboogjes, voetjes, knuffels aan elkaar.

– Er is een vaste plaats op de speelplaats, een vaste plaats in de klas …

Gelieve jullie kinderen zo veel mogelijk over de middag naar huis te laten gaan om te eten.

Over de middag wordt de speelruimte ook verdeeld in “bubbels”, waardoor deze beperkt is.

Om praktische redenen zullen er ook nog geen rangen worden georganiseerd.

Uw kind moet dus worden afgehaald op de site waar het school loopt (of gaat zelfstandig naar huis).

Hoe en waar het brengen en afhalen van jullie kinderen gebeurt, ontvangen jullie ook binnenkort.

Zieke kinderen blijven thuis.

Kinderen met ziektesymptomen op school zullen in afzondering worden geplaatst en moeten onmiddellijk worden opgehaald.

Wij kijken hoopvol uit naar de terugkeer van het gewone schoolleven…
lachende, spelende kinderen, knuffels hier en daar, boeiende verhalen, spannende avonturen, …

Met vriendelijke groeten

Directie en leerkrachten van De Ark

Mededeling 27/04/2020

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft op vrijdag 24 april, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, beslist dat de lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren openen voor een pilootfase. Zo kan er tijdens het weekend waar nodig worden bijgestuurd.

Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij een heropstart. Daarom blijven de principes van social distancing en de contactbubbels heel belangrijk.

Er werd gekozen voor een gefaseerde opstart voor 3 leerjaren van het lager onderwijs nl. 1ste , 2de  en 6de  lj. Het kleuteronderwijs start in deze fase nog niet op. Men wil immers klein en veilig herbeginnen. We bekijken de lijvige draaiboeken i.v. heropstart scholen zodat de opstart op een voldoende veilige en kwaliteitsvolle manier voor alle kinderen kan gebeuren.

Eén week na deze heropstart komt er een evaluatie met het oog op eventuele uitbreiding naar andere leerjaren met de focus op het kleuteronderwijs.

In het lager onderwijs gaan dus het 1ste , 2de  en 6de  lj fysiek terug naar school. Voor de andere leerlingen blijft preteaching via afstandsonderwijs van toepassing.


We zullen u tijdig informeren over hoe we dit concreet uitwerken.

Voor de opvang op school blijven voorlopig onderstaande maatregelen dus van kracht en zijn er enkele uitbreidingen:

Het algemene principe blijft dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.

Voor basisschoolkinderen die thuis niet kunnen opgevangen worden, zorgt de school voor noodopvang. Het gaat concreet om deze 3 groepen van gezonde leerlingen:

– Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector of essentiële dienst

– Kinderen in een kwetsbare thuissituatie

– NIEUW: kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.

Als u voor uw  zoon of dochter noodopvang nodig heeft, kan u dit aanvragen door een mailtje te sturen naar opvang@dearkmaldegem.be  (opgelet: nieuw mailadres).

Hierin vermeldt u:

– de naam van uw kind en de klas

– de vestiging (onderbouw, bovenbouw, vossenhol of middelburg)

– de beroepen van de ouders

– uw telefoonnummer

– de dagen waarop u opvang nodig heeft

– eventuele nood aan voor- of naschoolse opvang (zie hieronder).

Om praktische redenen verwachten wij de registratie graag 1 week op voorhand.

NIEUW

Vanaf 4 mei zal de voor- en naschoolse opvang terug van start gaan, doch enkel voor de kinderen van bovenstaande categorieën.

Om dit praktisch georganiseerd te krijgen, vragen wij om in uw mailtje aan te geven of u gebruik wenst te maken van de voor- of naschoolse opvang, en zo ja, het begin- en einduur.

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd op de plaatsen waar die er ook is op ‘normale’ schooldagen en ook binnen de ‘normale’ uren (te raadplegen op de website en in het schoolreglement). De opvang is betalend, zoals tijdens het schooljaar.

Voor deze opvang kan je ook mailen naar: opvang@dearkmaldegem.be

Er is voorlopig nog geen opvang op woensdagnamiddag.

– Kinderen die tot de risicogroep behoren raadplegen hun behandelende arts. Hij/zij bepaalt of uw kind op school aanwezig kan zijn.

– Zieke kinderen blijven thuis. Vermoedelijk zieke kinderen in de noodopvang moeten door de ouders afgehaald worden.

– Het kan zijn dat leerkrachten ervoor kiezen om mondmaskers/handschoenen of een schermmasker aan te doen. Dit kan voor een jong kind nieuw overkomen. Gelieve uw kind hier thuis al attent op te maken. Vb. als u dit ziet in een winkel, door zelf een mondmaskertje te dragen, door een mondmaskertje te maken voor uw zoon of dochter, …

We gaan verder aan de slag zoals we gewoon zijn:

Voor de kinderen van het 1ste, 2de, 3de en 4de lj zal er gewerkt worden met een weekcontract met dagtaken. Dit krijgt u van de klasleerkracht doorgemaild.

In dit contract zullen er oefeningen uit de handboeken, online oefeningen op Bingel en eventueel bekijken van een instructiefilmpje opgenomen worden.

Een  smartphone, tablet, laptop of PC zijn hiervoor ruimschoots voldoende.

Indien nodig, kan het contract zoals eerder doorgegeven aan de klastitularis opgehaald worden op school.

Het is belangrijk dat u als ouder even mee volgt als uw zoon of dochter inlogt op Bingel (inloggegevens en wachtwoord staan vooraan in de agenda) en de nodige opdrachten uitvoert.

Voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar werken we met het platform van de school.

Alle leerlingen hebben een emailadres van de school, welk voldoet aan de GDPR-normen.

Via “Meet” of “Classroom” en enkele andere applicaties van dit platform zal er ook gewerkt worden met een weekcontract en dagtaken.

Alle opdrachten komen via het mailadres van uw zoon of dochter.

Een  tablet, laptop of PC zijn hiervoor ruimschoots voldoende.

Het is belangrijk dat u als ouder even mee volgt als uw zoon of dochter inlogt op de platforms die de klas leerkracht openstelt en de nodige opdrachten uitvoert.

Bedankt voor uw begrip omtrent de maatregelen die vanuit de overheid aan ons worden opgelegd en om u in allerlei bochten te wringen om thuiswerk te combineren met de opvang van uw kinderen. Wij beseffen heel goed dat dit geen evidentie is.

Met vriendelijke groeten

Het leerkrachtenteam en directie van VBS De Ark

Mededeling 16/04/2020

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft op woensdag 15 april, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei.

Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt.

Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

De coronacrisis is helaas nog niet voorbij. We zullen het social distancing nog even moeten volhouden. Langs deze weg stuur ik u alvast goede moed om de komende weken aan te vatten.

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien.

Onderstaande maatregelen blijven dus van kracht:

Het algemene principe blijft dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.

Voor basisschoolkinderen die thuis niet kunnen opgevangen worden, zorgt de school voor noodopvang. Het gaat concreet om deze 2 groepen van gezonde leerlingen:

– Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector (zorg, voeding, veiligheid, enz.: zie ministerieel besluit)

– Kinderen in een kwetsbare thuissituatie

Als uw zoon of dochter nog niet was ingeschreven in de noodopvang bij ons op school maar u na de paasvakantie noodopvang nodig heeft, kan u dit aanvragen door een mailtje te sturen naar vbsdeark1@maricolen.be  Hierin vermeldt u de naam van uw kind, de klas, de beide beroepen van de ouders, uw telefoonnummer, en de dagen waarop u eventueel opvang nodig heeft.

Enkele mededelingen

 • De ouders van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar die de boeken en schriften nog moeten afhalen kunnen vanaf maandag tijdens de schooluren deze boeken en schriften in de klas van hun kind
 • Hoe gaan we de komende twee weken aan de slag?

Voor de kinderen van het 1ste, 2de, 3de en 4de lj zal er gewerkt worden met een weekcontract met dagtaken. Dit krijgt u van de klasleerkracht doorgemaild.

In dit contract zullen er oefeningen uit de handboeken, online oefeningen op Bingel en eventueel bekijken van een instructiefilmpje opgenomen worden.

Een  smartphone, tablet, laptop of PC zijn hiervoor ruimschoots voldoende.

Indien nodig, kan het contract opgehaald worden op school.

Het is belangrijk dat u als ouder even mee volgt als uw zoon of dochter inlogt op Bingel (inloggegevens en wachtwoord staan vooraan in de agenda) en de nodige opdrachten uitvoert.

Voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar werken we met het platform van de school.

Alle leerlingen hebben een emailadres van de school, welk voldoet aan de GDPR-normen.

Via “Meet” of “Classroom” en enkele andere applicaties van dit platform zal er ook gewerkt worden met een weekcontract en dagtaken.

Alle opdrachten komen via het mailadres van uw zoon of dochter.

Een  tablet, laptop of PC zijn hiervoor ruimschoots voldoende.

Het is belangrijk dat u als ouder even mee volgt als uw zoon of dochter inlogt op de platforms die de klas leerkracht openstelt en de nodige opdrachten uitvoert.

 • U hoort waarschijnlijk veel in de media rond preteaching.

Wat houdt dit eigenlijk in?

Bij preteaching krijgt je kind de leerstof 2 keer aangeboden:

De eerste keer leert je kind de nieuwe leerstof vanop afstand, zolang de lessen op school niet zijn opgestart.

De tweede keer zodra de lessen op school hervatten. De klasleerkracht komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij/ zij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt er rekening mee.

Online zelfstandig leren is veel intensiever dan les krijgen in de klas

De leertijd is maximaal de helft van de werkelijke leertijd in de klas. Dit wil zeggen dat je kind 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk is voor school. De klasleerkracht houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van je kind.

Welke leerstof? 

Per leerjaar gaan de leerkrachten na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen, omdat het voor iedereen doenbaar en haalbaar moet zijn.

Wat met evaluaties? 

Leren is nu belangrijker dan evalueren. Als je kind een evaluatie of toetst krijgt op afstand, is dat enkel om na te gaan in welke mate het de leerstof onder de knie heeft en om je kind daarover feedback te kunnen geven.

Draag goed zorg voor jezelf en de mensen in je omgeving.

En blijf uitkijken naar een nieuw begin … het komt.

Geloof er maar in.

Met vriendelijke groeten

Het leerkrachtenteam en directie van VBS De Ark

Briefwissling 01/04/2020

Beste ouders

Volgende briefwisseling staat voor jullie ter beschikking:

20200401 Nieuwsbrief ouders

Tips voor thuis

Even online… tijdens Corona

hallo-ik-ben-corona

Bewegingsspel Bestrijd het Virus kc

1712_Poster_Conflicten_Corona_Print

Met vriendelijke groeten

Leerkrachtenteam en directie van VBS De Ark

Bibliotheek aan huis

Wil je tijdens de coronacrisis toch voldoende leesvoer hebben, dan kan je gebruik maken van de ‘Bib aan huis’. Je reserveert je boeken online en de bibliotheekmedewerkers brengen ze tot aan je voordeur.

Meer info op :  https://www.maldegem.be/bib-aan-huis

Erkenning voor 5de lj van Amnesty International

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. De vijfdes hebben zich dit jaar weer hiervoor ingezet op de Schrijf-ze-VRIJdag.

Brieven schrijven is Amnesty’s meest beproefde actiemethode. Postzakken vol brieven maken indruk op autoriteiten van landen die mensenrechten schenden.

We schreven brieven voor Nasu Abdulaziz, een mensenactivist uit Nigeria en 30.000 andere mensen uit de wijk Otodo Gbame. Die mensen werden met geweld uit hun huis gezet nadat de overheid hun sloppenwijk met de grond gelijkmaakte .  Nasu komt op voor het recht van iedereen om een dak boven zijn hoofd te hebben.

Werkbundels voor leerlingen onderbouw: eerste, tweede en derde leerjaar

Beste ouders

We leggen elke maandag nieuwe bundels klaar op school.

De leerkracht van uw kind contacteerde u:

 1. Indien u koos om de bundel digitaal te ontvangen, krijg je deze maandag in uw mailbox.
 2. Indien u koos om de bundel op school te laten afdrukken: kan je hier vanaf maandag tijdens de schooluren omkomen.

We houden rekening met de hygiënemaatregelen:
– Je hoeft niet aan te bellen. De deur is open.
– De bundeltjes liggen in de inkom gesorteerd per klas.

Gelieve op de bijgevoegde klaslijst aan te duiden voor welke leerling je een bundeltje meeneemt.

– De school is open van 8.10-15.30u en op woensdag van 8.10-12.00u.

Je kan de ingevulde bundels afgegeven op school met vermelding van naam en klas.

Er zal een curverbox klaarstaan om deze bundels in te leggen.

We hebben nog nooit een vergelijkbare situatie meegemaakt, maar ons team lager vormt een goed team en we slaan er ons zeker en vast door.
Langs deze weg willen we de verpleegkundigen, de artsen, de schoonmakers in de zorg, de hulpverleners, de mensen die werken in de supermarkten en alle andere mensen met cruciale beroepen, een hart onder de riem steken want zij hebben zware shifts te draaien.

Met vriendelijke groeten

Team van de onderbouw

De directie

Fijne tip vanuit onze werkgroep leesbevordering

Door de corona crisis was de Jeugdboekenmaand van 2020 zo voorbij. Omdat ik vind dat we dat niet zomaar kunnen laten gebeuren ga ik op deze website gewoon verder met de Jeugdboekenmaand.
De “Online Jeugdboekenmaand”.

Dat wil zeggen:
Tot eind maart krijg je van mij iedere dag een gratis online auteurslezing/workshop. We gaan boeken lezen, muziek maken en samen tekeningen bedenken. De lezingen zijn de ene dag op maat van kleuters en de andere dag geschikt voor kinderen van de lagere school.

CORONA

Dank aan iedereen die de aan- of afwezigheid van zoon of dochter al doorgaf via het onlineformulier (zie E-mail van vrijdag 13.03) of het papieren formulier. Voor de week van 23 en 30 maart zal u later deze week nog een registratiemogelijkheid krijgen.

Op de bovenbouw zal de toegang beperkt zijn: de school kan enkel betreden en verlaten worden via het blauwe schuifhekken in de Zwarte Zusterslaan. De andere poorten blijven gesloten. Dank voor uw begrip.

Zieke kinderen moeten sowieso thuis blijven en kunnen niet op school opgevangen worden. Dit is een duidelijk advies van de gezondheidsdiensten, en wij vragen met aandrang om dit op te volgen.

Brugfiguur Lena

Sedert januari 2020 werken we samen met onze brugfiguur Lena.

Je kan haar contacteren via

0474 94 51 32

lena.de.zweemer@maldegem.be

Hier vind je meer uitleg rond wat zij voor jullie en onze school betekent.

Bronzen medailles voor De Ark

De Ark onder- en bovenbouw verdienden bronzen medailles van de stichting verkeer op school. Dank aan alle leerlingen, ouders en leerkrachten die mee instaan voor een verkeersveilige school!

Uitstap naar de speelbossen

Een delegatie van de 2de, 3de kleuterklas en eerste leerjaar. Ging vandaag, 5 november, op bezoek in de speelbossen De Bostorie en Bulskampveld.
Ze mochten daar naar hartenlust spelen, de speelbossen verkennen en de spelelementen beoordelen met groene en rode vlagjes.
Dit in het kader van ons eigen speelbosproject.
Morgen zullen de kinderen aan hun klasgenootjes met onderstaand filmpje hun ervaringen delen.

Bekijk hier het filmpje

HELM OP FLUO TOP

Vanaf 1 september 2019 kiezen we er voor om het dragen van de fluohesjes voor iedereen te verplichten op weg naar en van school.

Proficiat! We zijn blij dat onze leerlingen dit zo goed opvolgen!

Steunfonds nieuwbouw

Dank u wel aan diegene die het project ‘steunfonds nieuwbouw’ een warm hart toedragen en een extraatje sponsorden.

Hierdoor verzamelden we al 13064.50  euro! Dit is alvast een fijne start.

Klassen

Praktische info

Schooluren

1e-3e leerjaar

1e-3e leerjaar (vm)
Voormiddag
Opening poort08:10
Aanvang schooltijd08:25
Begin van de speeltijd10:05
Einde van de speeltijd10:20
Einde lessen (ma-di-do-vr)11:35
Einde lessen (woensdag)12:00
1e-3e leerjaar (nm)
Namiddag
Opening poort13:00
Aanvang schooltijd13:15
Begin van de speeltijd14:30
Einde van de speeltijd14:45
Einde lessen15:35

4e-6e leerjaar

4e-6e leerjaar (vm)
Voormiddag
Opening poort08:05
Aanvang schooltijd08:20
Begin van de speeltijd10:00
Einde van de speeltijd10:15
Einde lessen (ma-di-do-vr)11:30
Einde lessen (woensdag)11:55
4e-6e leerjaar (nm)
Namiddag
Opening poort12:55
Aanvang schooltijd13:10
Begin van de speeltijd14:25
Einde van de speeltijd14:40
Einde lessen15:30

Kinderopvang

1e-6e leerjaar

ochtend7:00 – 8:10
woensdagnamiddag12:00 – 17:30
avond15:35 – 18:00

Kalender

Bekijk hier onze activiteiten voor dit schooljaar

Maaltijden

Documenten

Bekijk of download hier algemene documenten (bv. het schoolreglement) of documenten en brieven voor Basisschool De Ark

Jaarthema

Kijk eens door een andere bril!

Dit schooljaar werken we verder aan de invoering van het nieuwe ZILL-leerplan.

We leggen onder meer ook extra accenten op de persoonsgebonden doelen.

Wie graag iets kort leest over ZILL, gelieve hier te klikken.

September: Ontwikkeling van een innerlijk kompas

IDENTITEIT – WELBEVINDEN

Ik ontdek wie ik ben , waartoe ik word uitgenodigd en wie ik wil worden in een groter geheel.  Ik durf en mag mezelf zijn.

Oktober: socio- emotionele ontwikkeling

RELATIONELE VAARDIGHEDEN – RESPECT

Ik kan op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met mezelf en met anderen.

Partners

Inschrijven

Wilt u graag uw kind inschrijven?

Vul dan hier de belangrijkste gegevens alvast in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Inschrijven

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Contact

1e-3e leerjaar

 • Marktstraat 15
  9990 Maldegem

 • 050 72 98 88

Stuur ons een mailtje

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

4e-6e leerjaar

 • Zwarte Zusterslaan 1
  9990 Maldegem

 • 050 71 23 81