Elk kind mag zichzelf zijn

Kleuters mogen zeer verschillend groot worden. Grote mensen zijn ook zeer verschillend. Niet iedereen kan alles leren en zeker niet aan een zelfde tempo.

We moeten erover waken dat je kleuter zichzelf als waardevol blijft zien.

Iedereen draagt zijn aard, intellect, tempo, capaciteiten, interesses, gezinsinvloeden,… met zich mee.

Een klasgroep is een bonte verzameling, die ons, als juf, ertoe aanzet verscheidenheid, differentiatie en gradatie aan te bieden.

Hoe doen we dat?

  • Door in elke hoek te werken op het niveau van de kleuters
  • Door gradatie te voorzien in spel, opdracht en tempo.
  • Via contractwerk
  • Spelotheek inrichten zodat differentiatiemateriaal voorhanden is.

link naar de spelotheek (ontlenen enkel mogelijk voor leerkrachten)