Partners

Medewerkers

administratief personeel

Charline De Vrieze

Isabelle De Clerck

Eveline Savat

opvangpersoneel

opvangpersoneel:

Eveline Savat 

Nathalie Plasschaert

Amal Dardour

Sandy Buzeijn

Katrien Bekaert, Evelyne Bruynooghe, Evelyn Ysebaert (De Kleuterark en Ark I): woensdagnamiddagtoezicht

extra personeel middagtoezicht:

Greta Dierkens ( De Kleuterark )

onderhoudspersoneel

Poetsvrouwen:

Greta Dierickx

Amal Dardour

Klusjesdienst:

Danny Savat

Johan Teerlinck

Sara Tondat

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.

Wie?

  • voorzitter: Nicole De Smet

Scholengemeenschap

Alle katholieke scholen van Maldegem vormen samen een scholengemeenschap sedert 1 september 2003: de KBM (Katholieke Basisscholen Maldegem).

Samenstelling:

  • Vrije Basisschool De Ark I – Marktstraat 15
  • Vrije Basisschool De Ark II – Zwarte Zusterslaan 1
  • Vrije Kleuterschool De Kleuterark – Marktstraat 15
  • Vrije Basisschool De Parel – Donkstraat 118
  • Vrije Basisschool De Papaver – Adegem-Dorp 16A
  • Vrije Basisschool De Kleiheuvel – Kleitkalseide 107

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit 3 geledingen:

  • het personeel
  • de ouders
  • de lokale gemeenschap

Iedere geleding heeft minimum 2 vertegenwoordigers.

Bevoegdheden

De schoolraad heeft informatierecht over alle materies die een weerslag hebben op het algemene schoolleven en beschikt tevens over advies-, overleg- en instemmingsbevoegdheid.

Samenstelling

personeelsgeleding:
John Matthys, Heidi Huysser, Kathleen Bruneel, Regina De Vos, Annelore Dufossé

oudergeleding:
Trien Florquin, Ine Bauwens, Anneleen De Visscher, Eline Van Canneyt

lokale gemeenschap:
Rian Crul, Theo Van Holm, Lies Dhont, Geert Strybol, Ann Van den Abeele

Ouderraad

Op school bent u vertegenwoordigd door enkele ouders. Zij vormen de ouderraad. De ouderraad pleegt overleg en verleent concrete steun. Ze streven ernaar om de betrokkenheid van alle ouders bij het schoolgebeuren te verhogen en om de dialoog tussen de ouders en de school te stimuleren.

Zij ondersteunen de werking van de school en zetten zich in om de belangen van de school, de ouders en het kind ter harte te nemen.

U kan steeds contact met hen opnemen via ouderraad.de.ark(at)hotmail.com of via het contactformulier hieronder.

stuur ons een mailtje

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

CLB

Volg een handmatig toegevoegde link

CLB Meetjesland
Visstraat 14
9900 Eeklo