Een warme sfeer

Voel je welkom, wie je ook bent

In onze school is iedereen welkom ongeacht de afkomst, de kleur, de religie of de handicap.

We streven ernaar dat de kinderen graag naar onze school komen, zodat ze zich er kunnen thuis voelen. Zij moeten er zich aanvaard voelen en zichzelf kunnen zijn.

Een hecht lerarenteam

We zijn een hecht en enthousiast team waar open communicatie een belangrijke pijler is. We vertrouwen elkaar en vinden altijd een klankbord bij een collega. Daarnaast hebben we allemaal dezelfde motivatie: het beste halen uit elk kind.

Hoe doen we dat?

  • Rustige start van de klasdag
  • Verwelkomavond
  • Kindje/zonnetje van de dag/week
  • Thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen
  • Gezellige klassen
  • Kleuter afhalen bij de juf
  • Leerkrachten zijn een luisterend oor voor elkaar.